Përmbajtje:

Mbrojtja e Hyjlindëses Më të Shenjtë në 2020: çfarë mund dhe nuk mund të bëhet
Mbrojtja e Hyjlindëses Më të Shenjtë në 2020: çfarë mund dhe nuk mund të bëhet
Anonim

Në tetor 2020, besimtarët do të vizitojnë kishat dhe tempujt për t'iu lutur Nënës së Zotit. Më 14 tetor, gjatë kremtimit të Shën Mërisë së Hyjlindëses, besimtarët do të respektojnë rregullat e kësaj dite madhështore. Ekspertët e faqes ofrojnë të njihen me atë që në të vërtetë mund dhe nuk mund të bëhet në ditën e kësaj ngjarje të madhe.

Çfarë mund të bëni me ndërmjetësimin e Virgjëreshës

Në ditën e festës, besimtarët marrin pjesë në shërbesat solemne që do të zhvillohen në të gjitha tempujt dhe kishat. Për ata që për çfarëdo arsye nuk mund të marrin pjesë në liturgji, klerikët rekomandojnë leximin e lutjeve në shtëpi pranë ikonostasit të tyre.

Festimi i Ndërmjetësimit 2020 bie në një ditë jave dhe pavarësisht festës, shumë do të punojnë. Nuk është e ndaluar të angazhoheni në punë të ndershme, por është mirë që çdo biznes të filloni me lutje dhe të punoni me ndërgjegje, që të mos keni turp nga veprimet e pahijshme.

Në ditën e Ndërmjetësimit, supozohet t'u përgjigjet kërkesave për ndihmë. nevojtarit i jepet lëmoshë dhe nuk i mohohet mbështetja. E mira, e dhënë pa interes personal, do të kthehet njëqindfish dhe do ta mbushë jetën me lumturi.

Në ditën e festës, për ata që nuk posedojnë ikonën e Mbrojtjes së Hyjlindëses Më të Shenjtë, klerikët rekomandojnë blerjen e faltores për vete ose si dhuratë për të dashurit. Ikona do t'i mbrojë të gjithë nga fatkeqësitë dhe do të mbrojë nga çdo e keqe.

Festa është koha më e mirë për lutjet e pendimit. Ato i ofrohen Nënës së Zotit në mënyrë që ajo të falë mëkatet dhe të ndihmojë për të ecur në rrugën e duhur. Çdo thirrje do të dëgjohet dhe pendimi i sinqertë do ta pastrojë shpirtin.

Në traditën popullore, në festën e Ndërmjetësimit lahen me borën e parë. Besohet se ka veti unike kuruese, duke ndihmuar në ruajtjen e shëndetit dhe bukurisë për vitet në vijim.

Ata i kërkojnë Nënës së Zotit në Ndërmjetësimin për lumturi në jetën e saj personale. Zonjat e martuara i drejtohen Nënës së Zotit me kërkesa për të shpëtuar kazermat dhe për të përmirësuar marrëdhëniet në familje, dhe vajzat e reja luten, duke kërkuar dhëndër të mirë dhe një martesë të hershme të lumtur.

Çfarë duhet dhe të mos bëni 14 tetor 2020

Në festën e Ndërmjetësimit, nuk duhet të kënaqeni me melankolinë dhe dëshpërimin, të ofendoni të tjerët, konfliktin, zilinë dhe të betoheni. Kjo ditë i kushtohet veprave dhe lutjeve hyjnore që pastrojnë shpirtin nga negativiteti.

Sipas legjendave, në ditën e Ndërmjetësimit, nuk duhet të refuzoni datat, në mënyrë që të mos frikësoni lumturinë e dikujt, si dhe grindjet me të dashurit. Nënës së Zotit i kërkohet të ndihmojë në tërheqjen e dashurisë dhe zemrat e vetmuara mund të përmbushin lumturinë e tyre.

Nuk është e ndaluar të bësh punët e shtëpisë, por klerikët kujtojnë se nuk ia vlen të kalosh kohë kot në dëm të lutjeve. Fati i mirë nuk do të tërhiqet nëse, përpara se të filloni çdo biznes, u ofroni një lutje Fuqive më të Larta dhe kërkoni mbështetjen e tyre.

Në këtë ditë, ju duhet të hiqni dorë nga zakonet e këqija, duke përfshirë mos pirjen e alkoolit.

Besohet se në ditën e Ndërmjetësimit, nuk mund të huazoni para, të huazoni dhe të shpenzoni kursime për xhingla ose argëtim. Fati financiar nuk do të largohet nëse i luteni Nënës së Zotit dhe i kërkoni asaj mbështetje.

Një besim tjetër thotë se në ditë pushimi nuk mund të refuzosh mbleset nëse vijnë të kërkojnë dorën e vajzës së tyre. Ata që nuk do të lënë mysafirë në pragun e derës, nuk do të mund të ecin në dasmë edhe për tre vjet të tjera.

Një ditë festive është një kohë kur lutjet e sinqerta ndihmojnë për të përballuar çdo vështirësi, për të tërhequr fat dhe prosperitet në jetë. Në një ditë të ndritshme, Pokrovët shikojnë motin për të ditur se si do të kalojë dimri dhe nëse do të presin një korrje të mirë vitin e ardhshëm.

Popullor me temë