Përmbajtje:

Lutjet për festën e hyrjes në tempullin e Hyjlindëses së Shenjtë
Lutjet për festën e hyrjes në tempullin e Hyjlindëses së Shenjtë
Anonim

Hyrja në tempullin e Hyjlindëses së Shenjtë është një nga dymbëdhjetë festat ortodokse. Festimi bie në agjërimin e Krishtlindjeve dhe besimtarët vizitojnë tempullin për t'u kërkuar fuqive të larta mbrojtje dhe mbështetje për të kapërcyer vështirësitë e jetës. Të gjitha lutjet e bëra në tempull ose në shtëpi janë të vlefshme vetëm me besim të sinqertë. Besohet se në këtë ditë ju mund të bëni një betim për Zotin, dhe ai do të ndihmojë në përmbushjen e tij. Fuqia e kësaj fjale programon për përmbushjen e detyrimeve dhe të mëson të përmbushësh gjithmonë atë që thuhet dhe të ndjekësh premtimet e dhëna.

Lutja përpara ikonës Hyrje në tempullin e Hyjlindëses së Shenjtë

Nuk ka asnjë person që do të jetonte një jetë pa mëkate. Të gjithë bëjmë gabime, me dëshirë apo pa dëshirë. Lutjet drejtuar Nënës së Zotit ndihmojnë për të korrigjuar dhe për të mësuar të jetojnë në paqe dhe harmoni. Ajo, si ne, udhëtoi në rrugën tokësore, duke përjetuar jo vetëm gëzim, por edhe privim, dhe për këtë arsye ajo lutet pa u lodhur për njerëzit mëkatarë, duke u dhënë atyre paqe dhe mbrojtje.

foto

Lutja në festën e Shën Nënës së Zotit

Lartësimi i Hyjlindëses Më të Shenjtë

Mos harroni se besimi i vërtetë, virtyti dhe respektimi i krishterë do t'ju ndihmojnë të gjeni lumturinë. Lutjet pastrojnë shpirtrat tanë dhe na lejojnë të sjellim dritë dhe paqe në botë. Agjërimi në këtë festë madhështore është një hap tjetër në luftën kundër dobësive tuaja.

Popullor me temë