Astrologjia dhe numerologjia, tregimi i fatit dhe traditat

Ikona e Nënës së Zotit "Oranta"
Feja

Ikona e Nënës së Zotit "Oranta"

Oranta është një nga tre llojet e ikonografisë së Virgjëreshës. Ai përmban dy natyra të Jezu Krishtit: imazhin e njeriut dhe hyjninë. Vetë Nëna e Zotit përshkruhet në gjestin tradicional të lutjes ndërmjetësuese, që simbolizon patronazhin e saj

Ikona e zjarrtë e Nënës së Zotit
Feja

Ikona e zjarrtë e Nënës së Zotit

Ka shumë ikona të Nënës së Zotit në botën ortodokse. Shumë prej tyre janë mrekullibërës dhe ndihmojnë besimtarët ortodoksë të përballen me vështirësitë e jetës. Ikona e zjarrit nuk bën përjashtim

Ikona e Nënës së Zotit "Ngushëllim në pikëllime dhe pikëllime"
Feja

Ikona e Nënës së Zotit "Ngushëllim në pikëllime dhe pikëllime"

“Ngushëllim në hidhërime e në halle” është një nga ikonat e shumta kushtuar Zojës së Bekuar. Ky imazh përdoret në situatat më të vështira të jetës, veçanërisht me probleme të shëndetit fizik dhe shkatërrimit të brendshëm

Ikona e Nënës së Zotit "Para Krishtlindjeve dhe pas Krishtlindjeve Virgjëresha"
Feja

Ikona e Nënës së Zotit "Para Krishtlindjeve dhe pas Krishtlindjeve Virgjëresha"

Ndër ikonat e shumta të mrekullueshme dallohet fytyra e Nënës së Zotit “Para Krishtlindjeve dhe pas Krishtlindjeve Virgjëresha”. Njerëzit vijnë tek ajo me lutje për mbrojtje nga të gjitha llojet e problemeve dhe sëmundjeve

Ikona Pochaev e Nënës së Zotit
Feja

Ikona Pochaev e Nënës së Zotit

Ikonat e mrekullueshme janë një nga thesaret kryesore të botës së krishterë. Ndihma iu dha shumë besimtarëve përmes lutjeve para faltoreve dhe lajmet për mrekullitë e shfaqura nga ikonat shfaqen edhe sot e kësaj dite

Lutjet e Ksenisë së Petersburgut për martesë, mirëqenie familjare dhe fëmijë
Feja

Lutjet e Ksenisë së Petersburgut për martesë, mirëqenie familjare dhe fëmijë

Shën Ksenia e Petersburgut personifikon shpresën për të gjitha gratë ortodokse. Lutjet e Ksenisë së bekuar mund ta ndryshojnë jetën për mirë dhe t'i japin çdo vajze lumturinë e shumëpritur

Ikona e Nënës së Zotit "Sofia - Urtësia e Zotit"
Feja

Ikona e Nënës së Zotit "Sofia - Urtësia e Zotit"

Ikonat në botën ortodokse kanë një rëndësi dhe histori të madhe, të rrënjosura në të kaluarën e thellë. Ikona e Nënës së Zotit "Sofia - Urtësia e Zotit" është e mrekullueshme dhe është veçanërisht e nderuar në mesin e të krishterëve

Ikona e Nënës së Zotit "Vetë shkruar"
Feja

Ikona e Nënës së Zotit "Vetë shkruar"

Faltoret e mrekullueshme shpesh i ndihmojnë njerëzit në situatat më të dëshpëruara, duke forcuar besimin e të krishterëve në providencën e Zotit. Një nga imazhet, përmes lutjeve para së cilës ndodhën shumë mrekulli, është ikona e Nënës së Zotit "Vetë shkruar"

Dita e Shën Nikollës mrekullibërës 19 dhjetor 2020
Feja

Dita e Shën Nikollës mrekullibërës 19 dhjetor 2020

Më 19 dhjetor, çdo vit, kisha feston ditën e Shën Nikollës, të quajtur Çudibërësi. Ekspertët folën se cilat janë traditat e kësaj dite dhe për çfarë shquhet shenjtori

Ikona e Nënës së Zotit "Hirësia"
Feja

Ikona e Nënës së Zotit "Hirësia"

Imazhet e Nënës së Zotit kanë fuqi të jashtëzakonshme, ato janë në gjendje të ndihmojnë një person në momentin e vështirësive të jetës. Lutuni sinqerisht përpara fytyrës së Nënës së Zotit dhe ajo patjetër do t'u përgjigjet kërkesave tuaja